כל מה שאת צריכה לדעת על בטוחות שוכרים ולא היה לך את מי לשאול
מאת: הכתבה בשיתוף OBLI | 2021-11-14 10:55:36
 כל מה שאת צריכה לדעת על בטוחות שוכרים ולא היה לך את מי לשאול

מהן בטוחות ולמה צריך אותן?
הבטוחות מאפשרות לבעלות ובעלי נכסים מושכרים, להבטיח עצמן.ם מפני נזק כלכלי העשוי להיגרם כתוצאה ממעשים או מחדלים שיכולים לקרות ע"י השוכר.ת וכן להבטחת תשלומים והתחייבויות חוזיות שונות.
החלטה על סוג הבטוחה מתבצע במעמד החתימה על הסכם השכירות כבטוחה להבטחת קיום התחייבויות של השוכר.ת במסגרת ההסכם.

איזה בטוחות קיימות היום? הכנו סקירה של כמה בטוחות נפוצות ומקובלות:

שטר חוב – מסמך "ארכאי" המשמש כערובה לבעל הנכס, מול שוכר הנכס שלו. 
שטר החוב יכול לכלול מספר נושים ומספר חייבים. כמו כן, ניתן להחתים ערבים נוספים לצד החייב בשטר החוב. 
שטר החוב מאפשר לבעל.ת הנכס, במידת הצורך, לדרוש את הסכום הנקוב בו (במלואו או בחלקו) אותו יהיה החייב לשלם לו. כמו כן, רשאי הנושה לפנות גם לערבים הנוספים המופיעים בשטר החוב (במידה וישנם) ולדרוש מהם את תשלום סכום שטר החוב. במידה והתשלום לא מבוצע, רשאי הנושה לגשת להוצאה לפועל על מנת לפרוע את החוב. 
מה חשוב לדעת?  
אין הגבלות על הסכום שניתן לנקוב בשטר החוב – לכן, אין תקן "שמגן" על השוכרים. 
כמו כן, במידה ונדרשים ערבים נוספים – על השוכר למצוא אנשים שיהיו מוכנים לחתום בשטר החוב "ולהסתכן" עבורו. מצד בעלי הנכסים ("הנושים"), במידה ויש צורך במימוש שטר ערבות – מדובר בהליך מסורבל הכרוך בזמן (ולעיתים זמן רב) עד לפרעון השטר אכן מתממש.
 
המחאת ביטחון – זהו שיק על סכום שמוסכם על בעל הנכס ועל השוכר, אותו רושם השוכר עבור בעל הנכס כ"שיק ביטחון" לכל מקרה שהוגדר בחוזה או הוסכם בין הצדדים שבהם יכול בעל הנכס להפקיד אותו ולקבל את הסכום הנקוב בו. 
מה חשוב לדעת? 
מצד השוכרים – יתכנו מקרים של הפקדת ההמחאה שלא בצדק או מפאת אי הגדרת המקרים בהם רשאי בעל הנכס להפקיד את ההמחאה, מה שיקשה מאוד על קבלת הכסף חזרה. מצד בעלי הנכסים – ההמחאה יכולה להיות ללא כיסוי או אף מבוטלת – ועד הרגע שבו ינסו להפקיד אותו ולקבל את הכסף הם לא ידעו זאת. 

ערבות OBLI (ערבות חוץ בנקאית אוטונומית דיגיטלית) – ערבות אובלי זהה לערבות הבנקאית מבחינת החוקיות שלה – משמשת כערובה לבעל הנכס, ובעת הצורך הוא רשאי לממש אותה ולקבל את כספו מ- OBLI, ללא תלות בשוכר. 
בשונה מן הערבות הבנקאית, ערבות OBLI אינה כרוכה בהפקדה של פיקדון, ומבקש הערבות שעבר את תהליך החיתום הדיגיטלי שלנו נדרש לשלם עמלה בלבד, בגובה 6.5% עם אפשרות פריסה של עד 12 תשלומים. שטר הערבות הדיגיטלי נשלח במייל למוטב ולמבקש הערבות (כך שאין צורך לשמור על כתב ערבות פיזי). 
מה חשוב לדעת? 
מדובר בערבות חוץ בנקאית שאינה יושבת על האובליגו הבנקאי. בעלי הנכסים זוכים לקבל ערבות בטוחה כמו הערבות הבנקאית, מבלי להכביד על השוכרים שלהם בכליאת פקדונות בבנקים. 
בבסיס כל אחת מהבטוחות קיימת תשתית משפטית ומסחרית שונה, 
כדאי להכיר את כולן ולבחור את האחת המתאימה ביותר עבורכן בכל מצב וכמובן להיוועץ באנשי המקצוע הרלוונטיים. 
כמה מילים על OBLI :
החברה הוקמה לפני כשנתיים, כשדני בן נר ובת זוגו, החליטו לרכוש דירה בתל אביב. 
בפעם הראשונה הם נתקלו במוצר פיננסי שנקרא ערבות בנקאית לשוכרים. 
דני הרים טלפון לבנק, בו הוא לקוח מעל ל-30 שנה, וגילה שלא רק שהבנק מחייב אותו "לכלוא" אצלו סכום כסף בגובה 3 חודשי שכירות כתנאי לערבות ,הוא גם דורש ממנו לשלם לו עמלה שנתית בגובה 7%! 
עוד באותו שבוע דני החליט לחולל מהפכה ולשנות את תנאי הערבויות לשכירות.
לייצר ערבות שלא מכריחה אנשים כמוהו להיפרד מהכסף שלהם, אלא מאפשרת להם לצמוח עם הכסף שלהם. 
ערבות דיגיטלית שמכבדת את הזמן של הלקוחות שלה והולכת לקראת אלו שצריכים אותה: סטודנטים, זוגות צעירים, משפחות, עצמאיים ועסקים קטנים. ערבות הוגנת בתנאים הוגנים שאף בנק לא מציע.
רוצה לקרוא עוד על OBLI ? הכנסי לאתר - https://bit.ly/3GWvJvD

שיק בנקאי – מסמך המופק על ידי הבנק ובמקרה של הפקדה – הבנק הוא שמעביר את הכסף. 
הפקת שיק בנקאי כרוכה בהפקדת פיקדון בגובה הסכום בשיק, כערובה למקרה שיופקד ובתשלום עמלה לבנק על הפקתו. 
השיק הבנקאי נחשב לבטוח מאוד כיוון שהבנק הוא מי שמבטיח את פרעונו. 
שיק בנקאי המשמש כבטוחה לשכירות של נכס פרטי, כפוף לחוק ועל כן אינו יכול לכלול סכום הגבוה מ-3 חודשי שכירות / סכום דמי השכירות עבור שליש מתקופת השכירות. 
מה חשוב לדעת? 
השוכר נדרש להפקיד פיקדון בגובה הסכום הנקוב בשיק "שכלוא" עד לחדילת השימוש בו, וכולל תשלום עמלה נוספת לבנק על הפקתו.

פיקדון מזומן – סכום מזומן המוסכם על הצדדים ומועבר על ידי השוכר לבעל הנכס ומופקד אצלו, עד לתום חוזה השכירות ביניהם. 
סכום זה אינו כפוף לפיקוח, והוא מועבר מחשבונו של השוכר אל חשבונו של בעל הנכס, בו יכול בעל הנכס לעשות שימוש במקרה של הפרת התנאים עליהם הסכימו הצדדים.
מה חשוב לדעת? 
מצד בעל הנכס – עליו לשמור ולאבטח את הפיקדון עד תום חוזה השכירות. מצד השוכר – עליו לוותר על סכום הכסף עד לתום חוזה השכירות. 
כמו כן, ישנם מקרים רבים שבהם בוחרים בעלי הנכסים לעשות שימוש בפיקדון ולשוכרים קשה מאוד להוכיח שהדבר נעשה שלא בצדק ולהשיב את כספם אליהם.

ערבות בנקאית (אוטונומית) – ערובה המשמשת את בעל הנכס ("מוטב הערבות") ובעת הצורך, הוא רשאי לממש אותה ולקבל את כספו מהבנק באופן בלתי תלוי בשוכר - מבקש הערבות ("הנערב"). 
הפקת ערבות בנקאית כרוכה בהפקדה של פיקדון בגובה הסכום הנקוב בערבות בבנק, ובתשלום עמלה שנתית לבנק על הפקתה. 
ערבות בנקאית שתשמש כבטוחה לשכירת נכס פרטי, כפופה לחוק ועל כן אינה יכולה לכלול סכום הגבוה מ-3 חודשי שכירות / סכום דמי השכירות עבור שליש מתקופת השכירות. ערבות בנקאית היא הערובה הבטוחה ביותר בעולם שכירות הנכסים. 
מה חשוב לדעת? 
מצד השוכרים – עליהם להפקיד פיקדון בגובה סכום הערבות ולשלם עמלה שנתית בעבור הפקתה. 
מצד בעלי הנכסים – עליהם לשמור על כתב הערבות המקורי כדי שיוכלו לממש את הערבות בעת הצורך. סעיף הערבות הבנקאית בחוזה יכול להוות חסם לסגירת החוזה, כפי שמתארים בעלי נכסים רבים המתקשים לאכלס את הנכסים שלהם בעקבות הדרישה לערבות בנקאית כבטוחה לנכסם. 


 

 *אין בסקירה זו, להוות המלצה מכל מין וסוג שהוא - לשימוש בשירות החברה . כמו כן, לנדלניסטה ו/או לקהילת נשים מדברות>נדל״ן ו/או למי מטעמן לא תהא כל אחריות באשר לשירות או לייעוץ הניתן.

 

עוד מאמרים